Köpvillkor

På den här sidan kan du läsa mer om de köpvillkor som gäller för Elcares nätbutik.

Allmänt

Följande köpvillkor gäller från 2020-11-26

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på https://store.elcare.com/se/ finns bara på svenska.

För att kunna handla på Elcares nätbutik måste du ha fyllt 18 år.

Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på Elcares nätbutik. Om du handlar genom ett företag gäller istället eventuella andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931.)

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

1. Parter

”Säljaren” är:
Electrocare Nordic AB
Arabygatan 9
352 46 Växjö
Sverige
Org.nr. 556613-2972

”Säljare” benämns nedan som, ”Elcare” ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”. Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 15 % av det normala försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta din beställning, samt att inte upprätthålla våra kundgarantier till följd av force majeure. Detta gäller om det inte är möjligt att uppfylla villkoren i avtalet. Detta kan bero på extraordinära omständigheter och händelser som Elcare inte kunde ha förutsett som krig, extraordinära naturhändelser, brand, strejk och pandemier.

Vi har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från vårt lager. Om varan har skickats från vårt lager måste du använda ångerrätten.

Om du vill göra ändringar i din beställning kan du kontakta Elcares kundtjänst på e-mail delesalg@elcare.com.

3. Betalning

När du handlar på Elcares nätbutik är det Electrocare Nordic AB som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning kan du kontakta Elcares kundtjänst på e-mail delesalg@elcare.com

Alla priser är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Vid betalning kan du välja bland de betalningsmetoder vi erbjuder i köpprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst krypteras dina kortuppgifter. När vi har mottagit din beställning gör vi en reservation på ditt betalningsmedel för att säkerställa att det finns tillräckliga medel för att täcka köpbeloppet och slutföra transaktionen. Om ingen reservation kan göras förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen. Du får då information om en eventuell annullering.

Vid betalning debiteras du när vi bekräftar din beställning och leverans har påbörjats hos oss. Det gäller också vid förhandsbeställning av produkter som blir tillgängliga framåt i tiden eller som har ett obekräftat leveransdatum.

5. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.

Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).

Om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp kan du söka på dessa lagar på www.hallakonsument.se.

Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.

5. Reklamation

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Elcare. Vid köp genom företag har köparen 2 års reklamationsrätt enligt köplagen.

6. Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att använda den ångerblankett du har fått via e-post med ordernumret som referens.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive porto för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren har mottagit produkten tilsammans med ångerblakett.

Produkten ska skickas tillbaka till oss med företagspaket (ej REK.), om möjligt i originalemballaget, tillsammans med konsumentverkets standardformulär (ångerblankett) som du hittar här. Köparen står för portot.

Skicka varan i retur till:
Electrocare Nordic
Låsblecksgatan 7,
589 41 Linköping
Sverige

OBS! Märk paketet med ordernummer (finns på din orderbekräftelse)

Köparen kan inte ångra köp av varor som snabbt minskar i värde, varor som inte kan returneras eller ljud- eller bildinspelningar (bland annat CD- och DVD-skivor) eller datorprogram på vilka förseglingen är bruten.

7. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. För fullständig information om Elcares behandling av personuppgifter, vänligen se vår Integritetsskyddspolicy.

8. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Electrocare Nordic AB Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.